Archive for May 2012

Bilden förändras

I media har spelfrågan verkligen blommat upp det senaste året och fler och fler livsöden trycks upp svartà bokstäver på vita skärmar och papper.

Senaste historien läste jag i Borås tidning i en artikel om Mikael som precis fått hjälp för sitt spelberoende och som nu går ut och berättar om vägen ner i skiten. Det handlade aldrig om pengar utan att fly utanförskap och mobbing…

Jag hoppassatt att alla dessa fördomar om spelmissbrukare som pengatörstiga och oansvariga svindlare försvinner ju fler såna här historier kommer ut i tryck för det är på tiden. Vägen in i spelmissbruk kan vara exakt som vägen in i ett drogmissbruk, det handlar mer om en flykt från något än vad det handlar om något annat.

Artikeln tar även upp svårigheten att fånga upp spelberoende och detta är något som måste jobbas mera på, ungdomsspelandet har fördubblats och fler hamnar alltså i missbruk. Fler måste alltså jobba med uppfångandeverksamhet, behandling, förebyggande osv, enkel matematik!

Länk till artikeln

Omreglering

I och med den svenska regeringens vilja att omreglera spelmarknaden och ge licens till utländska spelaktörer att bedriva sin verksamhet lagligt i Sverige så vill jag bara säga att de bör och ska tänka till ordentligt kring förebyggande insatser mot spelmissbruk innan något träder i kraft. Om omregleringen blir av kommer garanterat spelandet att öka, eller som Italien att byta inriktning, hur som helst kommer fler att spela på nätet eftersom fler aktörer kommer att kriga om kunder i Svensk media och dessa personer kommer att vara ännu mer osynliga och svårare att fånga upp än de som spelar på tex Solvalla (inte för att någon i dagsläget fångar upp spelberoende men det hade varit önskvärt i ett bättre samhälle).

Innan man gladeligen tar in fler aktörer så ska defenitivt spelberoende likställas med substansberoende i socialtjänstlagen och fler resurser för att ta hand om befintliga och blivande spelberoende och spelmissbrukare tillhandahållas, enligt min åsikt!

Den Italienska spelkrisen

I Italien har spelandet ökat markant sen den ekonomiska krisen tillsammans med arbetslöshet. Spelmarknaden har omsatt runt 80 miljarder euro det senaste året vilket bara USA överträffar. Ungefär 10% av inkomsten hos en italiensk genomsnittsfamilj beräknas gå till spel om pengar bara det här året!

Nu har landets hälsominister Renato Balduzzi lagt ett förslag om att klassa spelberoende som en sjukdom för att personer med spelproblem ska kunna få statlig hjälp och fler insatser ska kunna sättas in i den statliga vården, eftersom detta på sikt kommer att bli ett stort socialt problem med större kostnader än vad spelandet bidrar till i statskassan.

Även landets Integritetsminister, Andrea Riccardi, har sett att något behövs göras och lobbar för nya regleringar av marknadsföring av spel, tex ska risken att hamna i ett missbruk tydligt framgå i reklam, ungefär som vi har i Sverige kring alkohol och tobak.

Jag önskar att Sveriges ministrar kunde ta spelproblemen i Sverige på samma allvar innan vi har samma situation här, det är alltid enklare och billigare att förebygga och reglera uppstånden av problem än att ta hand om de när de är i sin kulmen!

Här är en länk till ett nyhetsinslag om Italiens spelkris

 

Utbildning´i behandling av spelberoende

Det händer en del bra saker inom Sverige för spelproblematiken. På uppdrag av FHI kommer Forum forskning i Stockholm 2012 att kostnadsfritt utbilda personer som möter spelberoende i sitt jobb utbildning i behandling av dessa, där bla jag kommer att delta.

 Ur kursinnehållet

• Information om vad som orsakar spelmissbruk och vad som får det att fortsätta

• Kartläggning av när man spelar, varför, och vad det gör med ens liv

• Träning i att lära sig motstå suget efter att spela

• Fokus på nya beteenden som kan ersätta spelandets roll i ens liv

• Acceptansstrategier

• Tydliggörande av spelandets för- och nackdelar

• Kunskap om hur ekonomi och budget kan hanteras

• Att lära sig klara av att hantera framtida situationer där spelsuget kan återkomma.

Jag ser verkligen fram emot kursen, till att kunna använda materialet i mitt jobb och tycker att det är ett bra initiativ av FHI att lägga pengar på att utbilda, när kommunerna (de flesta) själva inte verkar vilja se problematiken.

>länk till utbildningen<

 

Casinos leder till självmord

Efter öppnandet av Horseshoe casino i Cleaveland, USA, gjorde newsnet5.com ett reportage om casinots inverkan på stadens spelmissbrukare. Jen Clegg från beroendecentret recovery sourses berättar att många som tidigare haft ett substansmissbruk oftare byter till spel och hur svårt det är för socialarbetare mm att kontrollera och minimera då spel finns överallt och inte syns på några prover.

Skrämmande siffror framkommer i inslaget där de beräknar att efter öppnandet av ett casino i Gulfport (missisippi) steg självmordsfrekvensen i staden med 213% på endast två år. Ännu sjukare är staden Biloxi där självmordfrekvensen ökade med 1000% inom fyra år. Det hade varit otroligt intressant ifall någon kunde få fram en liknande rapport från svenska städer med casinos.

>Länk till inslaget<

Uppdatering

Här kommer lite uppdateringar om projektet!

Thomas Nilsson från spelinstitutet samt Mikael Nilsson från spelberoendes förening i malmö ska föreläsa på vårt seminarium under almedalsveckan den 5/7 på gotland.

Mellan 16-17 kommer det att vara föreläsningar och kl 17 börjar paneldebatten där förutom ovanstående föreläsare och representant från svenska spel kommer även politiker att delta. Mer om dessa när jag vet klart vilka det blir.

Namninsamling!

Idag har jag startat en internationell namninsamling för att få spelmissbruk likställt med substansmissbruk i socialtjäntslagen. Jag skulle önska att vi fick ihop 75.000 namn, för de 75.000 barn som lever tillsammans med spelmissbrukare i Sverige idag, men det blygsamma målet än så länge är 12.000 underskrifter. Detta ska sedan skickas till vår socialminister, Göran Hägglund för att pusha på att denna ytterst nödvändiga förändring faktiskt sker.

Självklart vill jag att alla ni skriver under på->

http://www.thepetitionsite.com/620/223/265/make-gambling-addiction-equal-to-substance-addiction/

Spelmissbruk, likheter och skillnader med andra missbruk

I takt med att spelmissbruk officiellt börjar erkännas som likställt med substansmissbruk har forskarna även kommit fram till likheter och skillnader mellan just dessa. Stödlinjen.se´s Håkan Wall föreläste för oss om detta på vårt första seminarium om spelmissbruk i Linköping.

Likheter-

  • Abstinens- precis som en substansmissbrukare får spelmissbrukaren olika symtom på abstinens, både psykiska och fysiska, när denne inte spelar tex rastlöshet, irritation och hjärtklappning.
  • Upptagenhet- Spelandet tar upp tid både aktivt och i tankarna hos en spelmissbrukare, man planerar hur man ska få möjlighet att spela, hur och på vad man ska spela osv.
  • Tolerans- För att få ut en stimulerande effekt av spelandet måste till slut spelmissbrukaren hela tiden öka insatser och lägga ner mer tid på spelandet.
  • Kontrollförlust- Trots att spelmissbrukaren vet om sitt problem och dess konsekvenser kan denne inte sluta eller kontrollera sitt spelande.

Skillnaden i stort från andra missbruk är-

  • Jakten på förluster- Spelmissbrukaren är ofta benägen att mer eller mindre maniskt jaga pengar som denne förlorat, man vill vinna tillbaka de pengar man förlorat till varje pris och det är ofta här de stora ekonomiska problemen börjar.

Spelmissbruk i Sveriges radio

Igår, den 4 maj, intervjuade Sveriges radio Skåne Mikael Nilsson från Spelberoendes Förening om hans eget spelmissbruk och insatser för spelmissbrukare i Sverige. Bland annat talar han om att 558 personer i malmö 2011 skrev på ett avtal där de frivilligt portat sig själva från Casinon. Han berättar även att situationen i Malmö är betydligt bättre för spelmissbrukare än i många andra kommuner då det satsats ganska mycket på spelmissbrukare med kommunala insatser och frivilligföreningar, trots det var Mikael tvungen att gå upp i länsrätten för att kommunen till slut skulle bekosta en behandling.

> Länk till intervjun